Strip voor Soil4U

Deze opdracht is voor Soil4U, een initatief in Nederland dat zich bekommert om bodemleven, regeneratieve landbouw en het bevorderen van samenwerkingen tussen boeren, landgoedeigenaren en de urbane sfeer. Hun werkmethodes zijn wat abstract en daarom was er behoefte voor een strip die het ontstaan van zo’n samenwerking kan visualiseren. Ik heb het script zelf geschreven met hulp van een dialoogschrijfster.