Norsk friluftsliv for Nederlenderne

Jeg har skrevet og illustrert en bok sammen med min far som ble utgitt av Uitgeverij Noordboek i Nederland i 2021. Boka handler om hva vi som nederlendere kan lære av norsk friluftstradisjone og hvordan vi kan ta den holdningen om å gjøre naturen/landskapet del av sin hverdag til Nederland, med sin begrenset, men vakker natur.

Boka er illustrert med 54 bilder som jeg har laget og her presenterer jeg en lite utvalg av dem.